Mâm xe hơi thể thao: Mâm Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc

Mâm Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chắc chắn sẽ là mẫu mâm cứng cáp và đẳng cấp trên xa lộ. Đây là một trong những mẫu mâm có thiết kế tinh xảo của Black Rhino, mẫu mâm được chế tác với 7 khung chữ nhật cứng cáp và độc đáo.

Để có giá mâm Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 tốt nhất các bạn vui lòng gọi số 09.3979.1959

Địa chỉ 59 đường 11, Khu dân cư Him Lam, Bình Hưng, H. Bình Chánh, HCM.

Compare

Mâm Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chắc chắn sẽ là mẫu mâm cứng cáp và đẳng cấp trên xa lộ. Đây là một trong những mẫu mâm có thiết kế tinh xảo của Black Rhino, mẫu mâm được chế tác với 7 khung chữ nhật cứng cáp và độc đáo.

Bức ảnh Mâm xe 4 bánh cứng cáp Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc

Bức ảnh Mâm xe 4 bánh cứng cáp Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc

Image Mâm xe ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc

Image Mâm xe ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc

Photo Mâm xe ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc

Photo Mâm xe ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc

Các thông số mâm Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18:

  • Model Number: 1895PIS066135B87
  • Màu: Đen mờ  GLOSS BLACK W/MILLED SPOKES
  • Kích thước 18×9.5
  • PCD: 6×139.7
  • ET -18
  • Center Bore: 87.1

Hình ảnh mâm  Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 gắn xe:

Image Mâm xe hơi thể thao Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho xe ô tô xe bán tải ở HCM

Image Mâm xe hơi thể thao Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho xe ô tô xe bán tải ở HCM

Image Mâm xe bốn bánh mạnh mẽ Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho xe bốn bánh xe bán tải ở Tp.HCM

Image Mâm xe bốn bánh mạnh mẽ Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho xe bốn bánh xe bán tải ở Tp.HCM

Photo: Mâm xe 4 bánh mạnh mẽ Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho xe hơi xe bán tải ở HCM

Photo: Mâm xe 4 bánh mạnh mẽ Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho xe hơi xe bán tải ở HCM

Tấm ảnh Mâm xe 4 bánh cứng cáp Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc độ đẹp cho xe bốn bánh xe bán tải tại Tp.HCM

Tấm ảnh Mâm xe 4 bánh cứng cáp Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc độ đẹp cho xe bốn bánh xe bán tải tại Tp.HCM

Tấm ảnh Mâm xe 4 bánh thể thao Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc gắn đẹp cho xe ô tô xe bán tải tại Tp.HCM

Tấm ảnh Mâm xe 4 bánh thể thao Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc gắn đẹp cho xe ô tô xe bán tải tại Tp.HCM

Tấm ảnh: Mâm ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho xe ô tô xe bán tải tại Tp.HCM

Tấm ảnh: Mâm ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho xe ô tô xe bán tải tại Tp.HCM

Image: Mâm xe 4 bánh mạnh mẽ Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho xe bốn bánh xe bán tải tại Tp Hồ Chí Minh

Image: Mâm xe 4 bánh mạnh mẽ Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho xe bốn bánh xe bán tải tại Tp Hồ Chí Minh

Bức ảnh Mâm xe ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc gắn đẹp cho xe ô tô xe bán tải ở Sài Gòn

Bức ảnh Mâm xe ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc gắn đẹp cho xe ô tô xe bán tải ở Sài Gòn

Photo: Mâm xe bốn bánh cứng cáp Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc độ đẹp cho xe bốn bánh xe bán tải ở Tp.HCM

Photo: Mâm xe bốn bánh cứng cáp Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc độ đẹp cho xe bốn bánh xe bán tải ở Tp.HCM

Bức ảnh: Mâm ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho ô tô xe bán tải tại Tp Hồ Chí Minh

Bức ảnh: Mâm ô tô thể thao Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho ô tô xe bán tải tại Tp Hồ Chí Minh

Photo Mâm xe 4 bánh mạnh mẽ Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc gắn đẹp cho xe ô tô xe bán tải ở Sài Gòn

Photo Mâm xe 4 bánh mạnh mẽ Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc gắn đẹp cho xe ô tô xe bán tải ở Sài Gòn

Image: Mâm xe ô tô cứng cáp Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho xe ô tô xe bán tải tại Sài Gòn

Image: Mâm xe ô tô cứng cáp Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc lắp đẹp cho xe ô tô xe bán tải tại Sài Gòn

Picture Mâm ô tô cứng cáp Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho xe hơi xe bán tải tại Tp Hồ Chí Minh

Picture Mâm ô tô cứng cáp Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho xe hơi xe bán tải tại Tp Hồ Chí Minh

Tấm ảnh Mâm xe hơi cứng cáp Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho ô tô xe bán tải ở TpHCM

Tấm ảnh Mâm xe hơi cứng cáp Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho ô tô xe bán tải ở TpHCM

Image Mâm ô tô cứng cáp Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc độ đẹp cho xe ô tô xe bán tải ở Tp.HCM

Video  Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18:

Back to Top
.
.
.
.